Публічный договір - оферта

Цей Договір є публічним договором - договором публічної оферти, тобто у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з цим Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Цей Договір є угодою між компанією «Startpro», https://startpro.ua/ (далі за текстом - «Продавець») та будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем чи фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" ( далі - «Покупець»), що включає всі істотні умови організації купівлі - продажу дистанційним способом (тобто через сайт).

Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця і визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення


1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через сайт.

1.2. У відповідності зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти сайту факт натисканням на посилання "Оформити замовлення", "Розмістити замовлення» або «Купити в 1 клік і оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.

1.3. Публічна оферта також прийнятої при реєстрації Покупця на сайті.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення


2.1. «Магазин» -сайт продавця ( «startpro.ua»), створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованими Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром - дистанційним способом продажу товару.

2.2. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті.

2.3. "Персональні дані" - будь-яка інформація, яка прямо або побічно ставиться до певної особи, або до особи, визначається.

2.4. «Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з наступних ознак:

а) він взагалі не може бути усунений;

б) його усунення вимагає більше чотирнадцяти календарних днів;

в) він робить товар істотно іншим, ніж передбачено договором.

3. Предмет договору


3.1. Магазин зобов'язується передати у власність покупцеві товар, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж на сайті, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення


4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення онлайн на сайті або за допомогою телефонних засобів зв'язку за контактами, вказаними на сайті.

5. Вартість і порядок оплати товару


5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках сайту Продавця.

5.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах на сайті. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця і здійснив у встановленому цим договором порядку оплату товарів (послуг).

5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів (у розмірі 100% передоплати) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний у рахунку, в т.ч. з допомогою Інтернет-банкінгу.

6. Доставка замовлення


6.1. Доставка товару Покупцеві відбувається після надходження від покупця 100% оплати за виставленим рахунком.

6.2. Доставка товару виконується силами продавця або транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця. Загальний термін доставки не може перевищувати 10 днів.

6.3. Вартість доставки на сайті не вказується, так як залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).

6.4. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

6.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, так як вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

6.6. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається компанією-перевізником.

7. Дана категорія товарів поверненню або обміну не підлягає, відповідно до " Закону України Про захист споживачів"

 

8. Права та обов'язки сторін


8.1. Покупець зобов'язаний:

а) ознайомитися з інформацією про товар, яка розміщена на сайті продавця;

б) самостійно оформити замовлення на сайті;

в) своєчасно оплатити та отримати замовлення в Перевізника на умовах цього Договору;

г) при отриманні товару у перевізника переконатися в його цілісності та комплектності. При неповній комплектації-зафіксувати їх в акті, який разом з покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

8.2. Покупець має право вимагати від магазину дотримання умов цього договору.

8.3. Магазин зобов'язаний:

а) дотримуватися умов цього Договору;

б) передати покупцеві товар відповідно до обраного зразка, розташованого на сайті, оформленого замовленням та умовами цього Договору;

в) магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, які виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.

8.4. Магазин має право:

а) в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

9. Порядок прийому товару покупцем


9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра або продавця, покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її і безпосередньо переконатися у належному зовнішньому стан Товару (відсутності механічних пошкоджень) і повноті його комплектності.

9.2. У разі наявності хоча б одного з перерахованих в п. 9. 1. Договору недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і співробітником перевізника або Продавця..Протягом 1 (одного) дня з моменту підписання Акта Покупець зобов'язаний повідомити менеджеру (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну товару.

9.3. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані та у повній комплектності.

10. Відповідальність сторін


10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними заходами.

10.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів письмово електронною поштою повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше п'яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

10.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь - яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

11. Інші умови


11.1. Магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «startpro.ua»

11.2. Магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через інтернет.

11.3. Магазин не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

11.4. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.

11.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет - магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі - продажу (публічної оферти магазину) і є датою укладення Договору купівлі - продажу між Продавцем і Покупцем.

11.6. Використання ресурсу Магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

11.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою функціонування магазину (відправлення повідомлення покупцеві про виконання замовлення, відправки рекламних повідомлень і т. д.).

11.8. Власним акцепту Договору або реєстрацією на сайті «startpro.ua» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, які стають відомі продавцеві використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, передача телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, ін ормации про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність магазину.Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер.

11.9. Покупець дає продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані до бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (по мірі необхідності). Покупець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

11.10. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

12. Термін дії цього Договору


12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації на сайті «startpro.ua» і діє до виконання усіх умов договору.